top of page
  • Tamara Catharina

This year


This year I am going to continue the courageous, truthful and loving path I choose.


Where I take responsibility for my feelings, care for my life, open myself to all that wants to move through me, hold tenderness for my limits and stretch myself where I can.


Where I stay in a relaxed empathic presence with the people around me, remember that behind every thought and action there is a beautiful magical world of needs, where I am open to receive support and am generous to others to let life flow.


This year I continue offering myself in an authentic and vulnerable way to the world, open to feedback, dialogue and conflict.


Whenever I have the capacity I take responsibility for the whole, step into leadership and remember my vision and purpose.


I aim to continue healing, liberating, learning and integrating my life experiences.


I remember that there is a natural abundance and trust the deep wisdom that I hold that life flows there.


This year I celebrate life more often, mourn as much as I can to keep my channel open and stay connected to my self. I am humble to life.


Amen, so be it.I would love this to be a space for engagement, exploration and connection. Please practice nonviolence in your comments. If you have a request (for example, because you would like support or collaboration), you can send me an email: message@tamaracatharina.comNederlandse vertaling:


Dit jaar


Dit jaar ga ik door op het moedige, waarheidsgetrouwe en liefdevolle pad dat ik kies.


Waar ik verantwoordelijkheid neem voor mijn gevoelens, zorg voor mijn leven, mezelf openstel voor alles wat door me heen wil stromen, tederheid voor mijn beperkingen koester en mezelf stretch waar ik kan.


Waar ik in een ontspannen empathische aanwezigheid blijf met de mensen om me heen, onthoud dat achter elke gedachte en handeling een prachtige magische wereld van behoeften schuilt, waar ik open sta voor steun en genereus ben naar anderen om het leven te laten stromen.


Dit jaar blijf ik mezelf op een authentieke en kwetsbare manier aanbieden aan de wereld, open voor feedback, dialoog en conflict.


Wanneer ik de capaciteit heb, neem ik de verantwoordelijkheid voor het geheel, stap in leiderschap en onthoud mijn visie en doel.


Ik streef ernaar om continu te blijven helen, bevrijden, leren en mijn levenservaringen te integreren.


Ik herinner me dat er een natuurlijke overvloed is en vertrouw op de diepe wijsheid die ik heb dat het leven daar stroomt.


Dit jaar vier ik vaker het leven, rouw zoveel als ik kan om mijn kanaal open te houden en verbonden te blijven met mezelf. Ik ben nederig naar het leven.


Amen, zo is het.Ik zie dit graag als ruimte voor betrokkenheid, verkenning en verbinding. Het verzoek is om hier geweldloos te communiceren. Als je een verzoek hebt voor mij (bijvoorbeeld omdat je ondersteuning of samenwerking zoekt), kun je mij een e-mail sturen: message@tamaracatharina.com


Comentários


bottom of page